Naturfotograf Erlend Krumsvik

Fremside Volda Landskap Fugler og dyr Reiser Tekster Nyttige linker Fotografen

"Uten tittel"

 

Et godt bilde skal kunne stå for seg selv. Det er ikke helt ukjent blant kunstnere at de er tilbakeholdne med å fortelle hva et verk skal formidle. Mange ganger er det betrakterens oppfatning som er den beste og riktige, selv om hensikten til kunstneren opprinnelig var annerledes. Prøv selv å sette tittel på dette bildet, jeg har valgt å la være…

 

Ankerfeste

 

Uten å avsløre hva jeg selv tillegger av hensikter med dette bildet kan jeg fremheve noen momenter som kanskje kan hjelpe deg som leser i å tolke innholdet. Din tolkning vil uansett være den riktige.

 

Hva er det som først treffer deg når du ser på dette bildet? Vekker det noen umiddelbare følelser eller finner du ingenting som berører deg? Hva er det du først oppdaget i bildet? Angår bildet deg selv eller hva noen andre har opplevd?

 

Som oftest stiller vi ikke oss selv slike spørsmål når vi ser på et fotografi, men ettertanke kan av og til gi dybde som kan overraske oss selv. Det åpenbare i dette motivet er skyggen, noe som er en konsekvens av lys. Dette støttes av komposisjonen, hvor sjø/hav, ankringspunkt, kaikanten og land støtter opp under hovedelementet. Videre kan vi fastslå noen fakta at dette er en havn, og det er høst. Dersom vi ser mer i detaljene kan man lure på hvorfor jeg som fotograf har valgt å ha et lite rom i bildet skarpt. Spiller avstand en rolle i formidlingen?

 

Jeg er ikke redd for at dette bildet skulle vekke sterke følelser hos noen, verken i positiv eller negativ retning. Det beste er faktisk om bildet klarer å vekke reaksjoner i begge retninger. Det jeg er mest redd for er likegyldighet. Når du selv tar bilder så husk å ta med dine verdier, tanker og følelser, slik at de bildene du selv tar blir noe mer enn ett minne.  

 

 
Copyright 2011, Naturfotograf Erlend Krumsvik